На гроба ми изникна щат цветя

На гроба ми изникна щат цветя –
това са мойте песни недопети.

А между тях изникна ще и тя –
от хубави най-хубавото цвете…

Най-хубавото цвете не възпях!
С вълшебен дъх душа ми възхитена

то упои… и в нея с трепет плах
увяхна мойта песен неродена!

Обратно към Пенчо Славейков