Спи езерото; белостволи буки

Спи езерото; белостволи буки
над него свождат вити гранки,
и в тихите му тъмни глъбини
преплитат отразени сянки.

Треперят, шептят белостволи буки,
а то, замряло, нито трепва...
Понякога му сал повърхнини

дълга от лист отронен сепва.

Обратно към Пенчо Славейков